El treball de Giland a la xarxa

Quan realitzem il·lustracions per a productes tan atractius, el que espero és que la gent se senti bé, amb el que tu hi has posat tot l’amor del món.
Navegues una mica per internet, i et trobes al facebook, instagram, webs de productes d’skater, la teva feina.
És la millor recompensa que pugui tenir un il·lustrador, que la seva obra s’escampi per internet.

 

fillow.net